Hoe werkt het?

Het is alweer zeven jaar geleden dat we begonnen met de gezamenlijke collecte van alle goede doelen. Niet meer elke week iemand aan de deur, maar een intekenlijst. Wij hopen dat het u goed bevallen is tot nu toe.

 

Wij willen u vragen ook dit jaar weer mee te doen. Op de achterzijde ziet u een overzicht van alle goede doelen die u om een donatie vragen.. We hebben nu 16 goede doelen, en dat is het maximum.

 

In het kort: Achter het goede doel noteert u het bedrag dat u wilt geven. Dat hoeft niet voor elk doel hetzelfde bedrag te zijn. Bedenk gewoon wat u zou geven als er nu iemand aan de deur staat met een collectebus.

Nadat u alles ingevuld heeft, telt u de bedragen bij elkaar op en zet de uitkomst in de kolom totaal.

Hierna doet u deze brief samen met dit bedrag contant in de envelop en plakt u de envelop dicht. U hoeft geen naam te zetten op de lijst of envelop. Uw bijdrage blijft anoniem. U kunt ook de machtiging invullen en in de envelop doen. Op deze manier is het niet anoniem, maar wél aftrekbaar van de belasting. Dus óf cash, óf machtiging.

In week van 1-6 april komen onze vrijwilligers (in het bezit van een legitimatiepasje!) de envelop weer bij u ophalen. Dat is de week vóór Pasen.

 

Legt u de envelop alvast voor hen klaar?

 

Mochten zij u niet thuis treffen, neem dan contact op met uw wijkcoördinator.

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,